Mặt bằng thiết kế căn hộ B2 chung cư Hateco Xuân Phương

Mặt bằng thiết kế căn hộ B2 chung cư Hateco Xuân Phương