Mặt bằng thiết kế căn hộ C1 chung cư Hateco Xuân Phương

Mặt bằng thiết kế căn hộ C1 chung cư Hateco Xuân Phương