Mặt bằng tòa CT-1A Hateco Xuân Phương

Mặt bằng tòa CT-1A Hateco Xuân Phương