Mặt bằng CT-1B chung cư Hateco Xuân Phương

Mặt bằng CT-1B chung cư Hateco Xuân Phương