Mặt bằng khối 3 tòa chung cư Hateco Apollo Xuân Phương

Mặt bằng khối 3 tòa chung cư Hateco Apollo Xuân Phương