Tổng thể chung cư Hateco Xuân Phương với 3 tòa cao 21 tầng

Tổng thể chung cư Hateco Xuân Phương với 3 tòa cao 21 tầng